İnsanların Hangi Faaliyetleri Toprak Kirliliğine Yol Açar

İnsanların Hangi Faaliyetleri Toprak Kirliliğine Yol Açar,Toprak Kirliliği Nedenleri,Toprak Kirliliği Neden Olur,Toprak Kirliliği Sebepleri

İnsanların Hangi Faaliyetleri Toprak Kirliliğine Yol Açar

Yapılan araştırmalar bir yılda kişi başına 10-20 ton çöp meydana geldiğini göstermektedir. Toprağa bırakılan açıktaki çöplerde hastalık etkeni mikroorganizmalar üremekte ve çevreye yayılmaktadır. Aynı zamanda çöplerden sızan su yağışlarla toprağa ve yer altı sularına karışmaktadır. Bu sular toprağın doğal bileşimini bozar ve asitleştirir. Bu topraklarda yetişen ürünlerde besin kirliliğine neden olur.

Dünyadaki 99 Ülkenin verimli toprakları çöle dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu süreçte hava ve su kirliliği, küresel iklim değişimi, hızlı nüfus artışı gibi temel ekolojik sorunlar rol oynamaktadır. Bunlarla birlikte aşırı derecede gübre kullanımı, hatalı sulama, tarımsal mücadelede kullanılan kimyasallar toprağın verimliliğini tehlikeye sokmaktadır. Toprağa zarar veren uygulamalar canlılar için yaşam ortamı ve ürün kaynağı olan

toprağı işlenmez hale getirmektedir.

Nükleer enerji kullanımının giderek arttığı son yıllarda nükleer enerjinin atıkları olan radyoaktif atıklar çevre sorunlarına neden olmaktadır. Rusya’da 26 nisan 1986’da meydana gelen çernobil kazasında radyoaktif atıkların çevreye dağılarak toprağa ve tarım ürünlerine etki ettiği bilinmektedir. Bu kaza Türkiye ve Orta Avrupa’yı etkilemiştir. Yarattığı zararların sonuçları bu bölgedeki kanser vakalarının artışında görülmektedir.

Toprak kirliliği diğer çevre kirliliği süreçleriyle doğrudan bağlantılıdır. Toprak, tüm karasal ekosistemlerin hatta sulara ait ekosistemlerin en önemli öğesidir. Bu nedenle toprak kirliliğinin önlenmesi diğer kirliliklerin önlenmesi anlamına da gelecektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir