İNSANLARIN ÇEVREYE VERDİĞİ OLUMSUZ ETKİLER NEDİR?

Ormanları kesilmesi ve bilerek yakılması
Kötü alışkanlıklar olan sigara ve içki içmek ve şişe ve izmaritleri sokaklara atmak.
Sanayileşmenin sonucu olarak artan fabrika atıkları ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar.
Evde soba yakmamız nedeniyle bacalarımızdan çıkan kömür gazları.
Araçların egzozlarından çıkan zehirli gazlar.
Ormanlarda piknik yapılması sonucu insanların bilinçsizce çöplerini ormana bırakmaları.
Büyük şehirlerin şebeke atıklarının denizlere atılması, yine çöplerin denizlere bırakılması.
Denizlerimizde balıkların ve balık türlerinin zamansız ve bilinçsiz avlanma sebebiyle yok edilmesi.
Hayvanların bilinçsizce avlanması ve yasak zamanlarda yapılan avlar.
Teknolojinin gelişmesi sonucu fabrikaların artması ve bu zararlı gazların atmosferi kirletmesi sonucu küresel ısınmaya sebep olunması.