İnsanların Çevreye verdiği En Önemli Zararlar Nelerdir

İnsanların Çevreye verdiği zararlarİnsanların Çevreye verdiği Zararlar Hakkında Bilgi, İnsanların Çevreye verdiği Zararlar, İnsanların Çevreye verdiği Zararlar Kısaca, İnsanların Çevreye verdiği Zararlar Nedir?, İnsanların Çevreye verdiği Zararlar Nelerdir?, İnsanların Çevreye verdiği Zararlar Kısa Bilgi, İnsanların Çevreye verdiği Önemli Zararlar…

İNSANLARIN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLAR

İnsanoğlu yüzyıllardır çevresine ve doğaya verdiği zararların bedelini ödemektedir . Kişiye Özel hırslarla , ayrıyeten çok kazanmak arzusuyla , tembellikle , sorumsuzlukla doğaya kayıp verenler kendilerinin doğanın bir parçası olduklarını ve verdikleri zararın kendilerine döneceği gerçeğini gözardı etmişlerdir . Yüzlerce yıldır çevreye verdiği zarardan çok çeken insanoğlunda bir çevre bilincinin meydana gelmesi ( en azından mühim bir bölümünde ) çok yepyeni sayılır . 1970′li yıllardan bir sonra Dünya’da çevremizle ilgilenen hissedilir derecede bir duyarlılık oluşmuş ve bu olgu çevrebilim ( ekoloji ) adıyla biyolojik platformda meşgul bir biçimde ele alınmaya başlanmıştır .

ÇEVREYE VERİLEN ZARARLAR
Çevre kirliliğinin doruğa ulaşmasında 19 . yüzyıldaki Sanayi Devrimi’nin büyük tesiri olduğu doğrudur . Ancak çevre kirliliğinin bu tarihte başladığını zannetmek büyük bir hatadır . çevre kirliliği çok önceki çağlardan beri vardır . Ancak çevre biliminin ve kritik bir ekolojik bilincin meydana gelmesi yenidir . mesela ormanların bilerek yakılması insanoğlunun çevreye çağlar süresince verdiği zararın bir örneğidir . Orman yangını , çağlar ayrıyeten önce kişilerin sık yakalandığı sinüzit ve antrakoz ( akciğerlerde siyahlaşma ) bunun için benzer hastalıkların başlıca nedenidir . Ancak bunu yapan kişilerin , bu hastalıkların nedeninin , doğaya kendisinin elleriyle verdikleri zararlar olduğunu anladıklarını hiç sanmıyoruz .

Ortadönem’da da çevre kirliliğinin mühim bir sıkıntı olduğu anlaşılmaktadır . İngiltere’de evlerinin önüne kişilerin dışkılarını atmaları o civarında büyük bir sıkıntı olmuştur ki 1345 yılında bunu yapanlar iki şilin miras cezasına çarptırılmaya başlanmıştır . 12 . yüzyılda ise Fransa’da Philippe Auguste sokaklardaki iğrenç atıkların kaldırılmasını ilk emreden kral oldu . Bunun üst kısmına dışkılarını akarsulara atan millet kendisinin ana içme suyu kaynaklarını kirletti . çevre kirliliği ile ilgili ilk tanınan yasa 13seksensekiz’de İngiltere Parlementosu’nda onay edildi . Bu yasaya karşı akarsulara ve sokaklara dışkı atılmayacaktı . Yasayı uygulamayan yönetici , o çevrede yaşayanlarca kralın mühürdarına şikayet edilecekti . İnsanların kendisinin elleriyle doğayı kirletmelerinin sonucu olarak , kendilerinin gördükleri zararın vazgeçilmez boyuta ulaşmasıyla , ancak hükümet yasasıyla kendilerini koruyacakları kanaatine vararak oluşturdukları ilk yasa , bahsettiğimiz yasadır .

19 . yüzyıl sanayileşmesinde ise meydana çıkan tablo korkunçtur . Bütün sanayi bölgelerinde metalurji ve demir sert kuruluşları karaları , suları , havayı kirlettiler . Charles Dickens’in romanları , komünizmin teorisyeni Friedrich Engels’in yazıları , Londra’nın kirlenmişliğinin kitaplardaki en tanınan delilleridir . 1930′da gökyüzü kirliliğinden Belçika’nın Mosa Vadisi’nde 63 kişi öldü . 1952 yılında ise Londra’da yaşanan felaket çok ayrıyeten büyüktü . 4000′i aşkın kişi soluk alma zorluğundan , kişilerin doğayı tahribinin bir sonucu olarak öldü .

Günümüzde de statü birçok parlak değildir . Belki şöyle toplanmış ölümlere rastlanmıyor ama Dünya Sıhhatli örgütü’nün açıklamalarına karşı bir milyarı aşkın insan gökyüzü kirliliğinin doğrudan tehdidi altındadır . Yıllarca bir araya gelen çöplerin denizlere dökülmesi sonucu olarak bu pislikten Geçmiş zamanda ne civarında insanın kayıp gördüğünü saptama etmek ise olası değildir . hatta günümüzde de denizlere çöp dökülmesi şeklindeki uygulama tamamiyle terkedilmiş değildir . Şart deniz altı canlılarını öldüren , gerekse bunların vücutlarında zararlı maddeler birikmesine yol açan deniz kirliliği , sonuçta tekrardan insanoğluna kayıp vermektedir . Günümüzde , sayamadığımız bütün bu kirliliklerin kanser bunun için benzer birkaç hastalıkta mühim tesiri olduğu onay edilmektedir .

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir