İnsanlar Doğal Çevreyi Olumsuz Olarak Nasıl Etkiler?

İnsanlar Doğal Çevreyi Olumsuz Olarak Nasıl Etkiler?

İNSANLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ

İnsanlar temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, giyinme vb. nedenlerden dolayı doğal çevreden yararlanmıştır. Doğal çevre ile etkileşim içinde olan insan bir taraftan çevreye uyum sağlarken diğer taraftan çevreyi ihtiyaçları nedeniyle sürekli değiştirmiştir.

Tarım
İhtiyaç duyulan bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmalardır. Hızlı nüfus artışı, ekilebilir toprakların aşırı kullanımı, ölçüsüz kullanılan kimyasal gübreler ve zararlılarla mücadele ilâçları doğal çevrenin dengesini bozabilmektedir.

İnsanlar Doğal Çevreyi  Olumsuz Olarak Nasıl Etkiler
İnsanlar Doğal Çevreyi Olumsuz Olarak Nasıl Etkiler

Sanayi
Sanayi; işlenmemiş (ham madde) ya da yan işlenmiş maddelerin, fabrikalarda işlenerek kullanılabilir duruma getirilme işidir. Aynı zamanda sanayi üretim yaparken bir enerji kaynağını da kullanmak zorundadır. Hem kullanılan fosil yakıtlar hem de üretimde ortaya çıkan diğer atık maddeler çevreye olumsuz etkiler yapmaktadır.
Sanayileşme insanın daha çok üretme ve doğal çevreye egemen olma çabasının bir ürünüdür.

Ancak sanayi üretimi yapılırken ortaya çıkan atıklar hava, su ve toprakta kirlenmeye yol açmaktadır. Zararlı gazların atmosferde oluşturduğu tabaka, küresel ısınmaya sebep olur. Sanayi atıklarının oluşturduğu kirlilik bazen çevreyi temizlenemeyecek biçimde kirletir.

Ulaşım
Yollar, limanlar, köprüler, tüneller çevrenin değişmesine neden olur. Yer şekillerinin engebeli olduğu, dağların kesintisiz uzandığı yerlerde ulaşım zorlaşır. Bu zorluklar; tünel, köprü, viyadük vb. yapılar ile aşılır.

Yerleşme
Nüfusun artması ve şehirleşmeye bağlı olarak binalar artar. Yeni yerleşim alanları kurulur. Konutların yapıldığı yerler tarımsal alanların, ormanların ya da meraların üzerindedir.

Enerji Üretimi
Sanayileşme ve kentleşme ile birlikte enerji gereksinimi artmıştır. Petrol, doğalgaz, taş kömürü, linyit, su gücü, rüzgâr gücü, jeotermal kaynaklar vb. başlıca enerji kaynaklarıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir