İnsanda Suni Dölleme Nedir?

İnsanda Suni Dölleme: Suni dölleme, yani sperm hücresinin erkekten kadına cinsel temas olmadan da tıbbi bir müdahaleyle aktarılması mümkündür. Sperm hücresinin kadının üreme organlarına döllenme amacıyla aktarılması çoğu kez başarıyla yapılmıştır. Bu işin temelinde, daima evli çiftin çocuk edinme arzusu yatar.Kısır erkeklerde bile suni dölleme başarıyla sonuçlanır. Çünkü, verilen spermatozoid toplama ve yoğunlaştırma yoluyla biyolojik yönden daha etkili bir duruma sokulur, böylece suni döllemeyle kadının gebe kalma olanağı artırılır. Dölleme ve gebelik yönünden %50 oranında bir başarı sağlayabilmek için hiç kuşkusuz suni spermatozoid aktarılmasının tekrarlanması gerekmektedir. Koca, sağlıklı spermatozoid üretememesi nedeniyle kısır olabilir. Bu takdirde, hem kadına hem de erkeğe tamamen yabancı bir kişinin de spermatozoidi aktarılabilir. Bu işlem için birçok kişinin spermatozoidleri birbirlerine karıştırılır. Böylece, çocuğun babasının kimliğini belirtmek olanağı ortadan kalkar; bu nedenle de evli kadına spermatozoid veren yabancı kimseyle kadın arasında fiziksel bir bağıntı kurulması önlenmiş olur. Suni dölleme yönünden yabancı spermatozoidlerin kullanılması, birçok ülkelerde ahlâkî, dini, kalıtım-biyolojik ve hukuki endişelerin doğmasına neden olmuştur. Erkeğin, erkeklik gücünden yoksun olduğunu öğrenmesi, kadının suni aktarma yoluyla gebe kaldığını hatırlaması, birtakım karşılıklı suçlamalara ve ruhsal bunalımlara neden olabilir. Çocuğun ruhsal ve düşünce nitelikleriyle karakteri anne-babanın isteklerine uymadığı durumlarda böyle ruhsal bunalımlara daha sık rastlanmaktadır. Sunî döllenmeyle dünyaya gelen çocuğa, daha sonra nasıl dünyaya geldiği söylenirse, aynı ruhsal bunalımlarla karşılaşılması olağandır. Eğer çocuk, tutumuyla normalin dışında davranışlarda bulunacak olursa, anne-babanın, çocuğun bu hareketlerini hiç kuşkusuz yabancı kalıtıma yükleyecektir. Çocuk sahibi olmak isteyen çocuksuz evlilerin tutacakları en uygun yol, muhakkak ki bir evlatlık edinmektir. Anne ve babası olmayan, evlât edinilmiş çocuğun ilerideki gelişmesinde de güçlüklerle karşılaşılabilir. Ancak bu güçlüklere karşılıklı suçlamalarda bulunulmadan daha kolaylıkla katlanılabilir.