İnsan ve Hayvanlar Davranışlarını Neye Göre Yaparlar?

İnsan ve Hayvanlar Davranışlarını Neye Göre Yaparlar?,İnsan ve Hayvanlar Davranışları,İnsan ve Hayvanlar Davranışlarını Hakkında Bilgi

İnsan ve Hayvanlar Davranışlarını Neye Göre Yaparlar?

Düşünme, anlama, konuşma, iradesini kullanabilme gibi özellikler yalnızca insanda bulunur. O, bir davranışta bulunmadan önce düşünür, düşündüklerini plan ve programa alır ve sonra uygular. İnsan dışındaki varlıklar ise, Yüce Allah’ın belirlediği yasalar çerçevesinde hareket ederler. Hayatta ne yapmaları gerektiği onlar için önceden planlanmıştır. Onlar Yüce Allah tarafından kendilerine verilen içgüdüleri sayesinde, bulundukları ortama uyum

sağlarlar ve diğer canlılardan faydalanarak hayatlarını sürdürürler.

İnsan diğer canlılardan farklı olarak akıl, irade ve konuşma yeteneğine sahiptir. Kendisine verilen bu özelliklerden dolayı insan, yaratılanların ”en üstünü” (İsra suresi, 70. ayet) ve ”Allah’ın yeryüzündeki halifesi” (Bakara suresi, 30. ayet) ünvanını hak etmiştir. Yeryüzündeki diğer canlı ve cansız varlıklar onun emrine verilmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir