İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE İŞ ANALİZİ

*İnsan kaynakları planlama dönemleri 0-2 yıl kısa dönem/ 2-5 yıl orta dönem/ 5 yıldan fazla uzun dönem

*İş analizi aşamalarının en zor bölümü, analiz edilecek işlerin belirlenmesidir.

*İnsan kaynakları talep tahmin yöntemleri: sezgisel ve matematiksel yöntemler olmak üzere ikidir.