İmale (Uzatma) Nedir?

İmale (Uzatma): “Çekme” demektir. Kısa bir hece­nin ölçü gereği uzun okunmasına “imale” denir. İmale aruzda bir kusur sayılır.
Kamu bîmârına cânân devâ-yj derd eder ihsân Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı
Fuzuli
Aruz ölçüsünün “mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün” kalıbıyla yazılan bu beyitte ölçünün doğru ola­bilmesi için altı çizilen hecelerin uzun okunması gerekir.

imale-nedir