İltizam Sistemi Hakkında Kısa Bilgi

İltizam Sistemi Hakkında Kısa Bilgi,İltizam Sistemi,İltizam Sistemi Nedir,İltizam Sistemi Hakkında Bİlgi,İltizam Sistemi Nedir Hakıında Bilgi

İltizam Sistemi Hakkında Kısa Bilgi

* İltizam; Devletin belli bir bölgenin vergisini toplama ve devlet hazinesine intikal ettirme görevini açık artırma yoluyla ve belli şartlarla satmasıdır.

* Vergi toplama hakkını alan kişiye ”Mültezim” denilmiştir. Mültezim vergiyi toplamış ve bölgenin güvenliğini

sağlamıştır.

* Bu sistem merkezden uzak olan Kuzey Afrika ile Arap eyaletlerinde uygulanmış ve bu eyaletlere saliyaneli (yıllıklı) eyaletler adı verilmiştir.

* İltizam sistemi zamanla merkezi otoritenin de zayıflamasıyla toprak ağası ayanların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir