İlk Türk Devletlerinde Sınıflı Toplum Yapısı Görülmesinin Nedenleri (Sebepleri) Nelerdir?

İlk Türk Devletlerinde Sınıflı Toplu Yapısının Nedenleri Nelerdir?, İlk Türk Devletlerinde Görülen Sınıflı Toplum Yapısının Nedeni Nedir?,

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda Yukarıdaki Sorular Gibi Sorulara Cevap Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

Teşkilatlı sosyal varlıklar olan toplumların ulaştığı en yüksek teşkilatlanma şekli devlettir. Türkler, tarihte devlet kurucu millet olarak tanınmıştır. Göktürk Kitabeleri’nden anlaşıldığına göre, “Millet devlet için değil, devlet millet için vardır.” Bu temel görüş Türk, İslam ve Osmanlı coğrafyasında önceden var olan milletlerin uygulamalarından alınan örneklerle gelişerek Osmanlı Devleti’nin şekillenmesini sağlamıştır.

Türk-İslam devlet felsefesine göre devlet, hakimiyet – millet – ülke üçlüsü üzerinde kurulur. Devletin güçlü olması için halkın huzur, güven ve refah içinde yaşaması gerekir. Bu da, adaletle temin edilir.

Türk toplum yapısı, başlangıçta konar-göçer niteliktedir. Uygurlardan itibaren yerleşik hayata geçiş başlamıştır. İslamiyet’in kabulünden sonra hızla yerleşik hayata geçilmiştir. Diğer Türk devletlerinin kalıcı ve sürekli olamamalarının bir nedeni de yerleşik medeniyete geçişteki gecikmeleridir. Osmanlılar, kuruluş yıllarından itibaren yerleşik hayata önem vermişler, böylece de uzun ömürlü bir cihan devleti ortaya çıkarmışlardır.

Yani Buradan Şöyle Bir Sonuç Çıkarabiliriz. Türkler Tarihte Kurdukları Güçlü Devletleri Bu Toplum Yapısı (Oğuş (aile),Urug (aileler birliği) ,Boy (Uruglar birliği),Bodun (boylar birliği), il (Devlet)) sayesinde kurmuşlardır. Çünkü bu Yapı sayesinde teşkilatlanma gelişmiştir

ilk türk devletlerinde sınıflı toplum yapısı görülmesinin nedenleri
İlk Türk Devletlerinde Sınıflı Toplum Yapısı Görülmesinin Nedenleri (Sebepleri) Nelerdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir