İlk Türk Beyliklerinin Genel Özellikleri Kısaca

İlk Türk Beyliklerinin Genel Özellikleri Kısaca

* Büyük Selçukluların komutanları tarafından Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulmuşlardır.

* Anadolu’nun büyük bir bölümünü Bizans İmparatorluğu’ndan alarak Türkleştirip islamlaştırdılar.

* Bulundukları bölgeleri Bizans, Ermeni ve Gürcülere karşı korumuşlardır.

* Anadolu’da imar faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

* Haçlılar ile mücadele etmişlerdir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir