İlhanlılar Devleti Hakkında Kısa Bilgi

İlhanlılar Devleti Hakkında Kısa Bilgi,İlhanlılar Devleti Hakkında,İlhanlılar Devleti,İlhanlılar Devleti Tarihi Hakkında Bilgi

İLHANLILAR (1256 – 1336)

* Cengiz Han’ın torunu Hülagü tarafından İran’da kurulmuştur.

* İran, Irak ve Azerbaycan’a hakim olan Hülagü Han 1258‘de Abbasilere son vermiştir.

* İlhanlılar döneminde Hülagü han Meraga’da Nasırüddin Tusi’ye rasathane kurdurmuştur.

* Tebriz merkezli kurulan İlhanlılar, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere hakim olduklarından dolayı zamanla İslamiyet’i kabül ederek Türkleşmişlerdir.

* Kösedağ Savaşı‘ndan sonra yıkılışa geçen Türkiye Selçuklularını kendilerine bağlayan İlhanlılar, Anadolu’yu ağır vergiye bağlayarak ekonomik yönden sömürmüşlerdir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir