İlgisi Yeteneği ve İsteği doğrultusunda İyi Eğitim Almamış Bir İnsan;

İşinde isteksiz ve verimsiz olur.
Kendine güven duymaz.
Zaman, enerji, malzeme ve emek kaybına neden olur.
Tembel, savurgan olur.
Yenilik ve gelişmelere kapalıdır.
Ülke ekonomisine ve topluma zarar verir.