İKLİMİ ETKİLEYEN ETMENLER NEDİR?

İKLİMİ ETKİLEYEN ETMENLER
Enlem (Dünya’nın şeklinden dolayı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklık düşer)
Yükselti (Yükseklik arttıkça sıcaklık azalır. Türkiye’de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artar, sıcaklık azalır)
Dağların Uzanışı (Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında dağlar denize paralel uzanır, bu nedenle deniz etkisi iç kısımlara kadar giremez, kıyılar bol yağış alır. Ege kıyılarında dağlar denize dik uzandığından deniz etkisi iç kısımlara kadar sokulabilir)
Yer şekilleri
Denizellik-Karasallık (denize kıyısı olan yerlerde iklim ılıman, deniz etkisi görülmeyen yerlerde karasal iklim görülür)
Rüzgârlar (Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı arttırır)
Bakı (dağların güneye bakan yamaçlarının daha sıcak olması bakı faktörüdür)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.