İkinci Meşrutiyet Hakkında Kısa Bilgi

2. Meşrutiyet Hakkında Bilgi, 2. Meşrutiyet Hakkında Kısa Bilgi, 2. Meşrutiyetin Özellikleri, İkinci Meşrutiyetin Özellikleri, İkinci Meşrutiyet Hakkında Bilgi, İkinci Meşrutiyetin En Önemli Özelliği Nedir?, İkinci Meşrutiyet Kısa ve Öz Bilgi

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu
Yazımızda İkinci Meşrutiyet Hakkında Kısa
Kısa Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

İKİNCİ MEŞRUTİYET HAKKINDA BİLGİ

İkinci Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de Abdülhamit’in baskılar üzerine meclisi toplantıya çağırmasıyla başlamıştır. Bu dönemde yeni bir anayasa yapılmak yerine mevcut anayasa üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Padişahın yetkileri azaltılmış hak ve özgürlüklerin kapsamı genişletilmiştir.

Son Osmanlı Meclisi İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal etmesinden sonra 1920’de Padişah Vahdettin tarafından kapatılmış ve böylece Osmanlıda Demokratikleşme çabaları sona ermiştir.

Osmanlıda parlamenter sisteme geçilemeyişinin çeşitli nedenleri vardır. Fakat bunlardan ikisi dikkat çekicidir. Bunlardan ilki demokrasiye geçme çabalarının geniş halk kesimlerine dayanmaması sınırlı bir grup aydının çabaları sonucu olması, diğeri ise demokrasi demokrasiye geçme denemelerinin imparatorluğunun çöküş dönemine denk gelmiş olmasıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir