İKİNCİ HABEŞİSTAN HİCRETİ
Bi’setin 7. senesi (Miladi,616)

Habeşistan’a hicret eden ilk Müslüman kafilesi, daha öncede belirttiğimiz gibi, bu ülkenin hükümdarı tarafından iyi karşılanmış, dini ibadetlerini serbestçe ve gönül huzuru içinde yapabilme imkanına kavuşmuşlardı.Bu durumu haber alan Efendimiz Mekke’de kalan Müslümanlara da Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye buyurdu.
Bunun üzerine Habeş’e doğru yola çıkan 2. kafile 10’u kadın tam 92 kişiydi. Müslümanlar göç ederken, Peygamberimiz herşeye rağmen Mekke’den ayrılmadı.Müşriklerin eziyet ve işkencelerine göğüs germeye devem etti. Cenab-ı Hakk’ın hıfz ve inayetiyle kutsi ve ulvi hizmetini sürdürdü.