İkileme Kısaca Nedir? İkilemeler İle İlgili Örnekler

İkilemeler, İkilemeler Hakkında Bilgi, İkilemeler Hakkında Kısa Bilgi, İkileme Nedir?, İkilemelere Örnekler, İkileme Örnekleri, İkilemeler Nelerdir?, İkilemeler İle İlgili Cümle Örnekleri, 

İkileme Kısaca Nedir? İkilemeler İle İlgili Örnekler

İKİLEMELER

Anlamı pekiştirmek, güçlendirmek ve yeni anlamlar oluşturmak için, çeşitli anlam ilgileri olan (yakın an­lamlılık, zıt anlamlılık, karşıt anlamlılık vs.) iki sözcü­ğün yan yana kullanılmasıyla oluşturulan sözcük gruplarıdır.

İkilemeler aşağıdaki yöntemlerle oluşturulur:

Aynı sözcüğün tekrarı ile (yineleme):

yavaş yavaş, yeni yeni, koşa koşa, taze taze…

Yakın anlamlı sözcüklerle:

hısım akraba, doğru dürüst, yalan yanlış…

Karşıt anlamlı sözcüklerle:

aşağı yukarı, iyi kötü, az çok, büyük küçük…

Biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerle:

saçma sapan, para mara, çarpık çurpuk, yırtık pır­tık…

Anlamsız sözcüklerle:

ıvır zıvır, eften püften, eciş bücüş, abuk sabuk…

Yansıma sözcüklerle:

fokur fokur, şırıl şırıl, takır tukur, çatır çutur…

Durum eki almış sözcüklerle:

iyiden iyiye, göz göze, günden güne, ikide bir…

ÖRNEK: Aşağıdaki seçeneklerde geçen altı çizili sözlerden hangisi “ikileme” değildir?

A)- Gördüklerini iki gözü iki cesme anlattı.

B)- Gördüklerini güle ovnava anlattı.

C)- içine karıştığı olayları isteksiz isteksiz anlattı.

D)- Başına gelenleri enine bovuna anlattı.

E)- Düşündüklerini acık seçik ifade etti.

Çözüm: B, C, D ve E seçeneklerinde geçen “güle oynaya, is­teksiz isteksiz, enine boyuna, açık seçik”, sözleri iki­lemedir. A seçeneğinde geçen “iki gözü iki çeşme” sözü ise “sürekli olarak ağlama” durumunu ifade eden bir deyimdir.

Cevap A

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir