II. Dünya Savaşının Türkiyeye Etkileri

II. Dünya Savaşının Türkiyeye Etkileri,II. Dünya Savaşının Türkiyeye Etkileri Nelerdir,II. Dünya Savaşının Türkiyeye Etkileri Hakkında Bilgi

II. Dünya Savaşının Türkiyeye Etkileri

* Türkiye’de savaş ihtimaline karşılık yetişkin nüfusun alınması üretim hacminde düşüşe neden olmuştur.

* Savunma harcamaları arttığı için planlanan yatırımların yapılması yerine, mevcut yatırımların korunması temel politika olarak benimsenmiştir.

* ikinci beş yıllık kalkınma planı uygulamaya konulamamıştır.

* Savaşın ilk yıllarında Türkiye’de hükümet yersiz fiyat artışlarını engellemek için narh koyma uygulamasına gitmiştir.

* II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin ekonomi politikasını, 1940’da çıkarılan ve 1942’de değişikliğe uğrayan ”Milli Korunma Kanunu” belirlemiştir. Milli korunma kanunu ile hükümete üretim, dağıtım ve tüketim ilişkilerini devlet kontrolü altına alma yetkisi

verilmiştir.

* Milli Korunma Kanunu ile hükümet; Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu, Ticaret Ofisi ve İaşe Müşteşarlığı gibi kurumlar açmıştır.

* Savaş sırasında oluşan olağanüstü servetleri vergileyerek seferberlik finansmanına katkı sağlamak için 1942’de ”Varlık Vergisi” çıkarılmıştır. Varlık vergisi alınmayan çiftçiden ayni olarak Toprak Mahsulleri Vergisi alınmıştır.

* Savaş ve kıtlık gibi olağanüstü durum yaşandığı için, halkın günlük temel ihtiyacını karşılamak amacıyla karne uygulamasına geçilmiştir.

* 17 Nisan 1940 tarihli yasa ile tarım işlerine elverişli geniş arazisi bulunan köylerde Köy Enstitüleri kurulmuştur. Köy enstitüleri işlevini yitirince 1954 yılında kapatılmıştır.

* Savaş yıllarında Türk edebiyatçıları sosyal gerçeklik akımında eserler vermiştir.

* Şiirde serbest nazımı savunan Garip akımı (Garipçiler) bu dönemde ortaya çıkmıştır. Garip akımına, Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday öncülük yapmıştır.

* 1940 yılında İstanbul Konservatuarı açılmıştır.

*İstanbul Radyosu 1943’te sürekli yayıya başlamıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir