İçilebilir su kaynaklarının nasıl artırılabilir?

1. Baraj yapımı ve akarsu yönlerinin değiştirilmesi
2. Deniz suyundan arıtımla tatlı su üretme
3. Tasarruf önlemleri alma. Bunların başlıcaları:
• Tarım teknolojisinde az su tüketen sulama yöntemlerinin (damla sulama ve
• püskürtme gibi) geliştirilmesi
• Sanayi sektöründe az su kullanan üretim teknolojisi geliştirilmesi geri kazanımlı
• su yöntemlerinden yararlanma
• Ev idaresinde musluklara duş başlıklarına havalı ek gereçler takılması tuvalet
• rezervuarlarının hacimlerini 9 litreye kadar küçülten teknolojinin kullanılması.
• Böylece % 50-60 su tasarrufu sağlanabileceği hesaplanmıştır.
• Çok su isteyen çim alanlarının azaltılması kurakçıl çim türlerinin geliştirilmesi
• Sıcak bölgelerdeki barajlarda buharlaşma ile su kaybını önlemek için barajların
• yüzeyine özel yağlar dökülmesi
• El yıkamadan önce sabunun ele alınması sonra musluğun açılması
Diğer Önlemler
• Hızlı nüfus artışını önleme
• Suyun gerçek değerini anlayabilecek kadar bilinçlendirme için eğitim
• Yer altı sularının kirlenmesini önleme
• Aşırı derecede yer altı suyu kullanımına yasal önlemlerle kısıtlama getirme
• Baraj göl gölet ve nehirlerden alınacak su miktarı geride kalan suyun ekolojik işlevlerini yerine getirebilecek ölçüde olmalıdır.
İçilebilir su kaynaklarının nasıl artırılabilir