İBN-İ RÜŞT (1126-1198)

-İspanya’da yetişen en büyük İslam filozoflarındandır.

-Endülüs Emevileri döneminde yaşayan İbn-i Rüşt,ARİSTO felsefesiyle ilgilenerek Avrupalılar’a ARİSTO’yu tanıtmıştır.

-İbn-i Rüşt,aklın inançtan önce geldiğini savunmuştur.Çünkü,ona göre gerçek inanca ancak akıl yoluyla ulaşılabilirdi.

-Batı’da ‘Avirroes’ adıyla tanınan ‘İbn-i Rüşt’ Akılcılık akımının doğmasında büyük bir etkiye sahiptir.