İbadet Kısaca Nedir?

ibadet
İbadet Kısaca Nedir?

İbadet Kısaca Nedir?,İbadet Nedir?,İbadet Hakkında Kısa Bilgi,İbadet Ne Demektir,İbadet Ne Anlama Gelir,İbadet Nasıl Yapılır

İbadet Kısaca Nedir?

İbâdet, bizi ve bütün mevcûdâtı yokdan var eden, her an varlıkda durduran, görünür ve görünmez kazâlardan, belâlar­dan koruyan ve her an çeşidli ni’metler, iyilikler vererek yetiştiren Allahü teâlânın emr ve yasaklarını, yerine getirmekdir. Allahü teâlânın sevgisine kavuşmuş olan Peygamberlere, Evliyâya, âlimlere özenmekdir, uymakdır.

İnsanın, kendisine sayısız ni’metleri gönderen Allahü teâlâya, gücü yetdiği kadar şükr etmesi, insanlık vazifesidir. Aklın emretdiği bir vazîfe, bir borçdur. Fakat insanlar, kendi kusûrlu akılları, kısa görüşleri ile Allahü teâlâya karşı şükür, saygı olabi­lecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler, Allahü teâlâ tarafından bildirilmedikçe, övmek sanı­lan şeyler, kötülemek olabilir.

İşte, insanların Allahü teâlâya karşı kalp, dil ve beden ile yapmaları ve inanmaları lâzım olan şükür borcu, kulluk vazife­leri, Allahü teâlâ tarafından bildirilmiş ve Onun sevgili Pey­gamberi tarafından ortaya konmuşdur. Allahü teâlânın göster­diği ve emretdiği kulluk vazifelerine “İslâmiyyet” denir. Alla­hü teâlâya şükr, Onun Peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiç­bir ibâdeti, Allahü teâlâ kabûl etmez, beğenmez. Çünki, insan­ların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki, İslâmiyyet, bunları beğenmemekde, çirkin olduklarını bildirmekdedir.

Demek ki, aklı olan kimselerin, Allahü teâlâya şükretmek, ibâdet yapmak için Muhammed aleyhisselâma uymaları lâzım­dır.

Muhammed aleyhisselâma uyan kimse müslümândır. Allahü teâlâya şükretmeye, ya’nî Muhammed aleyhisselâma uymaya da, “ibâdet etmek” denir. İslâmiyyet iki kısmdır:

1- Kalb ile i’tikâd edilmesi, inanılması lâzım olanlar.

2- Beden ve kalb ile yapılacak ibâdetler.

Beden ile yapılan ibâdetlerin en üstünü namâzdır. Mükellef olan her müslümânm, günde beş vakit namâz kılması farzdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir