Hz. Muhammedin Doğduğu Yörede Hangi İnanç Grupları Yaygındı

Hz. Muhammedin Doğduğu Yörede Hangi İnanç Grupları Yaygındı

Hicaz bölgesi ve civarında Yahudilik, Hristiyanlık, Haniflik (Hz. İbrahim’in getirdiği tevhit dini) ve putpereslik inançları bulunuyordu. Arap toplumu, Allah’ın bildirdiği yoldan uzaklaşmış, yanlış inançlara yönelmişlerdi. Toplumda putpereslik hakimdi. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyordu. Putların insanları Allah’a yaklaştıracağına, Allah katında kendilerine yardımcı olacağına inanıyorlardı. Kur’an-ı Kerim Arap toplumunun bu durumunu Zümer Suresi 3.ayette, ”Biz bunlara (putlara) sadece bizi Allah’a yaklaştırmaları için tapıyoruz…” şeklinde ifade etmektedir. Bunların yanında, aya, güneşe, yıldızlara, cinlere ve meleklere de tapanlar vardı.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir