Hz. Muhammedin Doğduğu Sırada Arabistan Toplumunun Sosyal ve Ahlaki Yapısı Nasıldı?

Hz. Muhammedin Doğduğu Sırada Arabistan Toplumunun Sosyal ve Ahlaki Yapısı Nasıldı?

Arap toplumunda güçlü ve zenginler zayıfları eziyordu. İçki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak yaygındı. Sihir, büyü ve falcılık ileri düzeydeydi. Bunların yanında cömertlik, misafirperverlik, kahramanlık gibi tutum ve davranışlar mevcuttu.

Araplar arasında güzel söz söylemek (hitabet) fevkalade iyi durumdaydı. Panayırlarda şiir yarışmaları yapılır, beğenilen yedi şiir Kabe’nin duvarında asılırdı. Sözlü edebiyat yeterince gelişmişti. Az da olsa okuma yazma bilenler vardı.

Arabistan’da halk, hürler ve köleler şeklinde iki sınıfa ayrılıyordu. Köleler ve yoksullar eziliyor, kişilere hakları verilmiyor, güçlü olanlar haklı sayılıyordu. İnsanların hakları hiçe sayılıyor, toplumda kadına hiç değer verilmiyor, söz hakkı tanınmıyordu. Erkek çocuk doğurmayan kadınlar hor görülüyordu. Kız çocuğu olan babalar utancından topluma çıkamıyor, hatta bazıları kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir