Hz. Muhammed ve Dört Halife Hakkında Kısaca Bilgi

Hz. Muhammed ve Dört Halife Hakkında Kısaca Bilgi,Hz. Muhammed ve Dört Halife Kimdir,Hz. Muhammed ve Dört Halife Hayatları,Hz. Muhammed Bilgi

Hz. Muhammed ve Dört Halife Hakkında Kısaca Bilgi

 Mekke‘nin önde gelen kabilelerinden Kureyş kabilesine mensup olan Hz. Muhammed, küçük yaşta anne ve babasını kaybedince dedesi ve amcası tarafından yetiştirildi. Bir süre ticaretle de uğraşan Hz. Muhammed 610 yılında peygamber oldu. 622 yılında Mekke‘den Medine’ye göç eden Hz. Muhammed İslam dinini burada yaymaya başladı. Burada İslam devletinin temellerini attı. Müslüman olmayanlarla Bedir, Uhut, Hendek savaşlarını yaptı. Hz. Muhammed 632 yılında vefat etti.

  Hz. Muhammed’in vefatından sonra sırası ile Hz. Ebubekir (632-634), Hz. Ömer (634-644), Hz Osman (644-656) ve Hz. Ali (656-661) İslam Devletini halife olarak yönettiler. Dört Halife Dönemi olarak adlandırılan bu dönemde Hz. Ebubekir, Kuran-i Kerim’i kitap haline getirdi, Hz. Osman ise çoğaltarak İslam ülkelerine gönderdi. Hz. Ömer İslam Devletinin teşkilatlanmasını sağladı. İllerin kurulması, ordunun oluşturulması, posta ve adliye teşkilatının kurulması bu dönemde gerçekleştirilmiştir. İlk donanma ise Hz. Osman döneminde kurulmuştur. Hz. Osman döneminde Emevi ailesinden olan kişilerin önemli görevlere getirilmesi iç huzursuzluklara neden olmuştur. Hz. Ali ile Muaviye arasındaki halifelik mücadelesi de Müslümanların çeşitli gruplara bölünmesine yol açmıştır. Hz. Ali’nin 661 yılında vefatı ile Dört Halife Dönemi sona ermiştir. İlk dört halife bir tür seçimle iş başına gelmişlerdir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir