Hz. Muhammed Ve Arkadaşları Neden Hicret Ettiler?

Hz. Muhammed Ve Arkadaşları Neden Hicret Ettiler?,Hz. Muhammed Ve Arkadaşları Neden Hicret Ettiler Hakkında Bilgi,Hz. Muhammed Hicret

Hz. Muhammed Ve Arkadaşları Neden Hicret Ettiler?

Mekkeli müşrikler çağrının ilk yıllarında Hz. Muhammed’i ve arkadaşlarını İslam’a daveti sebebiyle küçümsüyor, alay ediyorlardı. Müslümanların sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Hz. Muhammed Mekke’ye değişik maksatlarla çevreden gelen yabancıları da İslam’a davet ediyordu. Onlardan da İslam’ı kabul eden oluyordu. Bu durum müşrikleri iyice kızdırdı. Müşrikler İslam’ın yayılmasını engellemek için önlemler almayı kararlaştırdılar. Öncelikle kimsesiz, yoksul ve güçsüz Müslümanlara şiddetli baskı ve ağır işkenceler yaptılar. Müslümanları bir bölgeye hapsederek her türlü ilişkiyi ve alışverişi kestiler. Peygamberimizin geçtiği yollara dikenler attılar. Müslümanların Kabe’de ibadet etmesine engel oldular, bir çok hakaretler ettiler.

Müşriklerin baskıları dayanılmaz hal almıştı. Peygamberimiz Müslümanlara Habeşistan’a Hicret (göç) etmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine iki gurup Müslüman 615 ve 616 yıllarında Habeşistan’a hicret ettiler. Bu yıllarda Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ve Hz. Ömer Müslüman oldu. Müslümanlar biraz daha güçlendi ve açıktan ibadet yapmaya başladılar.

Müşriklerin yaptıkları işkence ve zulümler bir işe yaramıyordu. İslam’ın yayılmasına engel olamayacaklarını anlayınca Ebu Talip’in aracılığıyla Peygamberimize anlaşma teklif ettiler. Sen İslam’ı yaymaktan vazgeç, sana istediğin kadar para verelim, Mekke’nin yönetimini sana teslim edelim, istediğin kadınla evlendirelim dediler. Peygamberimiz bütün bu tekliflere ”Allah’a yemin ederim ki, sağ elime güneşi, sol elime Ay’ı koysalar ben yine de yolumdan dönmem” diyerek geri çevirdi.

Hz. Muhammed her şeye rağmen Mekke halkına ve Mekke dışından gelen insanlara İslam’ı anlatmaya devam ediyordu. 620 yılında Medine’den Mekke’ye gelen bir gurupla Akabe denilen yerde görüştüler. Peygamberimiz onları İslam’a davet etti. Onlar da bu daveti kabul etti ve Müslüman oldular. Müslümanlığı kabul eden Medineliler Peygamberimizle sözleştikleri üzere 621 yılında ve 622 yılında daha kalabalık gelerek İslam’ı kabul ettiler. Medineli Müslümanlar; Mekke’deki Müslümanlar Medine’ye göç ettiğinde onları; canları, malları gibi koruyacaklarına dair söz verdiler ve Peygamberimize biat (Bağlılık Yemini) ettiler. İslam tarihinde bu iki olaya Akabe Biatları denilir. Bu görüşmelerden sonra Müslümanlar guruplar halinde Medine’ye göç etmeye başladılar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir