HZ. MUHAMMED (s.a.v.)’İN SEFERLERİ NELERDİR?

HZ. MUHAMMED (s.a.v.)’İN SEFERLERİ NELERDİR?

Bedir Savaşı (624)
Sebepleri; Müslümanların daha fazla güçlenmeden ortadan kaldırılmak istenmesi, Müslümanların Mekke kervanlarını takip etmeleri, Müslümanların Mekke ticaretini engellemek istemeleri.
Savaşı Müslümanlar kazandı.
Sonuçları; İslamiyet ve Müslümanlar güç kazandı, Mekkeliler çok miktarda ganimet ve esir ele geçirildi.
NOT: Bedir Savaşı, Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk önemli savaştır. Müslümanların Mekkelilere karşı kazandıkları ilk savaştır.
Uhud Savaşı (625)
Sebepleri; Mekkelilerin, Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri, Şam ticaret yolunu güvenlik altına almak istemeleri, Müslümanların Mekke ticaret kervanlarını ele geçirmek istemeleri.
Savaşı Mekkeliler kazandı.
Hendek Savaşı (627)
Sebebi; Mekkelilerin Müslümanlara son bir darbe vurmak istemeleridir.
Savaşı Müslümanlar kazandı.
Sonuçları; Mekkeliler Müslümanları yenemeyeceklerini anladılar, Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar saldırıya geçtiler, İslamiyet’in yayılması hızlandı.

NOT: Hudeybiye Barışı (628) Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapıldı. Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları resmen ve hukuken ilk defa siyasi bir güç olarak tanıdılar.
NOT: 630 yılında Mekke Müslümanlar tarafından fethedildi. Nedeni; Mekkelilerin Hudeybiye Barışı’nı bozmalarıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.