Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Kısa Hayatı (571/Mekke–632/Medine)

Hz. Muhammed (s.a.v.), 571 yılında Mekke’de doğdu.
Babası Abdullah, annesi Âmine Hatun’dur.
Mekke’nin iler gelen kabilelerinden birine mensuptur.
Küçük yaşlarda anne ve babası ölmüş, dedesi Abdulmuttalip ve amcası Ebu Talip tarafından yetiştirildi. Gençliğinde ticaretle uğraştı. 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.
Güvenilir olmasından dolayı Emin sıfatını kazanmış, kendisine El Emin denilmiştir.
610 yılında Ramazan ayının 27. gecesi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Hira mağarasında Cebrail adlı melek tarafından ilk vahiy gelmiştir (yani 40 yaşında iken ilk vahiy gelmiş ve peygamber olmuştur).
622 yılında, İslamiyet’in Mekke’de yaşanamaz hale gelmesi, Mekkelilerin Müslümanlara karşı baskıları, Medinelilerin Hz. Muhammed (s.a.v.)’i davet etmeleri gibi sebeplerle Hz. Muhammed ve sahabeleri Mekke’den Medine’ye göç ettiler. İslam tarihinde bu olaya HİCRET denir.
NOT: Hicret, Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edildi.