Hz ademin Kısaca Hayatı

HZ. ADEM KİMDİR?

Hz. Adem Allah‘ın yeryüzüne gönderdiği ilk insan ve ilk peygamberdir. Kuran-i Kerim’de  Hz. Adem için ”O, topraktan yaratılmıştır ve Allah ona kendi ruhundan üfleyerek can vermiştir.” Kuran-i Kerim’de Hz. Adem peygamberin yaratılışı ile ilgili bir çok ayet vardır.  Yüce Allah bütün meleklere Hz. Adem’e secde etmelerini emreder. Bütün melekler Hz. Adem peygambere secde etmiştir biri hariç o şeytandır. Şeytan, yüce Allah’a beni ateşten onu (Hz. Ademi) ise topraktan yarattın secde etmem diyerek Allahın emirlerine karşı geldiğinden dolayı cennetten atılmıştır. Şeytan cennetten ve Allahın huzurundan kovulduktan sonra sürekli kötü amel işlemeye, günah işlemeye başlamıştır. Hz. Adem peygamber ve  Havva annemizi  cennete bulunan yasak meyveyi yedirerek kandırmış, bu olay onların cenneten kovulmalarına sebep olmuştur.

Hz. Adem peygamber ve eşi havva yeryüzüne indikten sonra tövbe etmiştir. Uzun yıllar dünyanın bir ucunda havva annemiz diğer bir ucunda da Hz. Adem ayrı olarak yaşadıktan sonra tövbeleri Allah tarafından kabul edilerek bağışlanmışlardır. Tekrar bir araya gelen Hz. Adem ile Havvanın bir çok çocukları olmuştur. Bu sayede insanlık çoğalmaya başlamıştır.

İnsanlık tarihinin ilk cinayeti olarak bilinen ve Yüce Allahın’da Kuran-i Kerim’de insanlara ayetler ile bildirdiği bu ilk cinayet Hz. Adem peygamberin oğulları arasında olmuştur. Hz. Ademin oğlu olan Kabil çocukluktan beri sürekli kıskandığı Habil‘i öldürerek insanlığın ilk cinayetini izlemiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir