Hukukta Hısımlık Nedir Hısımlık Çeşitleri Hakkında Kısa Bilgi

Hukukta Hısımlık Nedir Hısımlık Çeşitleri Hakkında Kısa Bilgi

Kan, evlenme veya evlat edinme nedeniyle gerçek kişiler arasında oluşan bağa hısımlık denir. Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.

Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy – altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasında yan soy hısımlığı vardır.

Biri diğerinin soyundan veya ortak bir soydan gelen kişiler arasındaki bağa kan hısımlığı denir. Örnek: Anne, baba ve çocukları 1. derecede kan hısımlarıdır. Kardeşler 2. dereceden kan hısımlarıdır. Amca, dayı, hala, teyze 3. derece kan hısımlarıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir