Hücrenin Yapısı ve Bölünme Hakkında Bilgi

Yeryüzündeki canlılar, dokular halinde yapılanan hücrelerden oluşmuştur. Bitki hücreleri güneş ışığından yararlanarak kendi besinlerini üretirler.
Bütün bilim adamlarının ortak görüşü hücre canlının temel birimidir.Nedeni ise hücre canlı maddenin en basit yapı birimidir. Bakteri, oglena ve terliksi hayvan gibi bazı organizmalar tek hücreden oluşur; bu nedenle tek hücreli organizma olarak anılır, insanlar dahil diğer canlılar çokhücrelıdir, yani birçok hücreden oluşur.

Peki hücreyi oluşturan parçalar nelerdir?

Hücreler hayvanlarda hücre zarıyla,bitki hücresinde ise hücre duvarıyla çevrilidir.Stoplazmanın yapısı jöleye benzer bir yapıdadır.Ve içinde bulunan parçacıklar diğer adıyla organeller hücre’de belli görevleri vardır.Hücrelerinde içinde çekirdek bulunmayan hücrelere prokaryot hücreler.Hücrelerinde içinde çekirdek bulunan hücrelere ise ökaryot hücreler denir.

Kısaca organeller hakkında bilgi sahibi olmak istersek,

Çekirdek merkezde ve hücre’nin beyni gibi çalışır.Canlının kalıtsal bilgilerini taşıyan kromozomlar.Mitokondrinin ise hücrenin enerji ihtiyacını karşılaması için gerekli organel olduğunu bilmemiz gerekir.Ribozom ise besinlerden elde edilen ve hücre için gerekli olacak aminoasitleri üretir.Lizozomlar ise hücre’ye giren zararlı maddeleri sindirirler.Golgi aygıtı ise protein ve yağları ayıklayan depolayan diktiyozom isimli katmanlı yapıdan oluşmuştur.

Büyüme ve Bölünme
Canlıların büyümesi ve üremesi hücre bölünmesi yoluyla gerçekleşir. Bu süreç mitozla, yani çekirdeğin ortadan varılmasıyla başlar. Böylece daha önce sayısı ikiye katlanan kromozom iplikleri ayrılır ve her yeni çekirdek eksiksiz bir genetik bilgiler dizisini barındırır. Sitoplazmanın içeriye doğru çökmesiyle, hücre tıpatıp aynı ve daha küçük iki yavru hücreye bölünür. Daha önce ikişer tane olan organeller de yavru hücrelerce paylaşılır. Ardından yeni hücreler büyüyerek normal boyuta ulaşır ve sonraki mitoza hazırlık için çekirdeklerindeki genetik malzemeyi ikiye katlarlar.

bitki_ve_hayvan_hucresi_arasindaki_farklar