Hücre Zarının Yapısı Hakkında Bilgi

Hücre Zarının Yapısı Hakkında Bilgi,Hücre Zarının Yapısı,Hücre Zarının Yapısı Nedir,Hücre Zarının Yapısı Özellikleri Nedir

hücre zarının yapısı
Hücre Zarının Yapısı

Hücre Zarının Yapısı Hakkında Bilgi

Bütün biyolojik zarlar (hücre zarı, organel zarları vb.) çok ince bir tabaka halinde düzenlenmiş protein, lipit ve karbonhidrat moleküllerinden oluşur. Bu moleküllerin zardaki dağılımı ve oranı zarın hücredeki

görevine göre farklılık gösterebilir.

Hücre zarının hem iç hem de dış yüzü genellikle sıvı bir ortamla temas halindedir. Zarın kendisi de akışkan bir yapıya sahiptir. Ancak yapısındaki moleküllerin özellikleri nedeniyle zar bütünlüğünü korur ve dağılmadan kalır.

Fosfolipitler ve steroitler hücre zarının yapısında yer alan iki önemli lipit türüdür. Fosfolipit moleküllerinin hidrofilik (su ile temas etmeye eğilimli) ve hidrofobik (sulu ortamdan uzak kalmaya eğilimli) olan iki bölümü vardır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir