Hücre Zarının Görevleri Hakkında Kısa Bilgi

hücre zarı
Hücre Zarının Görevleri Hakkında Kısa Bilgi

Hücre Zarının Görevleri Hakkında Kısa Bilgi

Hücrelerin iç ortamları onları çevreleyen dış ortamdan farklı bir birleşime sahiptir. Bu bileşimin korunması canlılığın devamı için gereklidir. Hücre içeriğinin, hücrenin gereksinimine göre sabit bir bileşimde kalmasını sağlamak hücre zarının görevidir. Seçici geçirgen özelliği sayesinde hücre zarı bazı maddeleri hücre içine alırken bazılarının girişini önler. Bazı maddelerin ise hücre dışına verilmesini sağlar. Bu şekilde iç ortamdaki madde bileşiminin düzenlenmesi görevini yerine getirir. Hücreyi dış ortamdan ayıran ve hücrenin sınırlarını belirleyen hücre zarı aynı zamanda diğer hücrelerle haberleşmede rol oynar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir