Hücre ve Doku Kültürü

Hastalıklar doku ve organlardaki hasarlardan ortaya çıkabildiği gibi hücrelerdeki işlevsel ve yapı bo­zukluklarından da ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden hücrelerin uygun şartlarda doku dışında izlenmesi, üretilmesi gerekmektedir. Hücrenin bulunduğu ortamdan alınarak vücut dışında üretilmesi hücre kültürü olarak adlandırılır. Organ ve dokulardan alınan kısımların vücut dışında üretilmesi de doku kültürü olarak adlandırılır. Üretim sırasında kullanılan çözelti içerisinde amino asitler, tuzlar, su ve vitaminler bulunur. Bulunduğu ortamdan izole edilen hücre ve dokular bir kapta çoğaltılır. Bu yöntemle yeni kök hücreleri­nin üretimi hedeflenmektedir. Hücre ve doku kültürü kanser tedavisinde, virüslerin incelenmesinde ve yaşlanmanın geciktirilmesinde kullanılmaktadır. Tedavisi bugün için mümkün olmayan bazı hastalıklara hücre ve doku kültürü teknolojisindeki gelişmelerin çözüm bulacağı tahmin edilmektedir.

Dünyada yüz binlerce kişinin; böbrek, karaciğer, akciğer ve kalp hastasının organ nakli için sıra beklediğini duymuşsunuzdur. İlaç veya cihazlarla geçici çözüm aranmaktadır. Daha kalıcı ve kesin çö­züm organ nakliyle olabilmektedir. Organın işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan nakil ihtiyacı için ne yazık ki yeterince kaynak bulunamamaktadır. Ancak organ naklinde de problemler çıkmaktadır. Doku ve organlar arasında uyumsuzluklar çıkabilmekte, vücut organı kabul etmeyebilmektedir. Ayrıca yeterli miktarda organ bağışı da yapılamamaktadır. Bu konuda hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Toplum bilinçlendirilmeli, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bu konuda yeterli eğitim faaliyeti verilmelidir. Organ ve doku bağışının dinî, millî bir görev ve insanlık borcu olduğu her fırsatta ve yerde vurgulanmalıdır. Organ bağışının yapıldığı hastane ve vakıflar desteklenmelidir.

Organ bağışının yeterli olmaması vb. sebeplerle yapay organ ya da doku üretimi ihtiyacı artmakta, bunun için yapılan çalışmalar hızla devam etmektedir. Hücre ile ilgili çalışmalar sayesinde çeşitli doku ve organların yapay olarak üretilmesi sağlanmaktadır.

Günümüzde yapay kalp , yapay kalp kapakçıkları , yapay kan damarları  gibi organ ve dokular üretilmiştir.

hucre_ve_doku_kulturu