Hititler Hakkında Kısa Bilgi

Hititler (M.Ö.2000-M.Ö.1200)
Başkenti Hattuşa (Hattuşaş/Boğazköy)’dır.
İç Anadolu’da Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir (günümüzde Çorum-Boğazköy).
Yönetim şekli merkezi krallıktır. Devletin başında kral bulunurdu. Kral, aynı zamanda başrahip, başkomutan ve başyargıçtır. Kraldan sonra Tavananna denilen kraliçe söz sahibidir.
Künk adı verilen su taşıma sistemi yapmışlardır.
Pankuş adı verilen danışma meclisi vardı, kral devlet işleriyle ilgili kararları bu meclise danışarak alırdı. Anadolu’da ilk meşruti yönetimi kurmuşlardır.
NOT: Tarihte bilinen ilk meclis Pankuş Meclisidir. Kralın yetkileri Pankuş Meclisi tarafından sınırlanmıştır.
Hitit kanunları çok gelişmişti, aile hukuku, ceza hukuku, borçlar hukuku gibi bölümlere ayrılmıştı.
Anal (Yıllık) adı verilen yıllıklar yazarak ilk tarih yazıcılığını başlatmışlardır (çivi yazısıyla yazılmıştır, tanrılarına bilgi verirlerdi).
Çok tanrılı dinleri vardır (Hitit ülkesine Bin Tanrı İli de denirdi).
Heykel, kabartma ve demir işletmeciliği alanlarında ileri gitmişlerdir. İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları günümüze kadar kalmıştır.
İki tür yazı kullandılar. Bunlar çivi yazısı ve hiyeroglif (resimli yazı) yazısıdır.
Mısırlılarla Suriye toprakları için savaşmışlar, savaş sonunda Kadeş Antlaşması imzalandı (M.Ö.1280).

NOT: Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.