Hırsızlık ve Rüşvet
Hırsızlık, anlam itibariyle “kendine ait olmayan bir şeyi çalıp, kendine mal etme işi” diye tanımlanmaktadır. Başkasının koruma altındaki malını gizlice almak hırsızlıktır. İslamiyet, her ne şekilde olursa olsun, bir kimsenin başkasına ait mala el uzatmasını yasaklamıştır. Bu bakımdan, gasp, haksız kazanç, rüşvet ve eksik tartıp ve ölçmek haramdır. Bunlar maddi hırsızlıktır. Başkalarının kapılarını dinlemek, evlerinin içini gözetlemek de göz ve kulak hırsızlığıdır.

Rüşvet, hak olmayan bir imtiyazın elde edilmesi veya bir gerçeğin gizlenmesi için verilen mal veya paradır. Rüşvet sadece alan için değil veren ve aracılık yapan için de haramdır. Allah Teâlâ; “İnsanların mallarından bir kısmını bile bile, günah işleyerek ele geçirmek için iş başındakilere yedirerek mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.” (Bakara suresi 188. ayet.) buyurmuştur.

Rüşvet toplumsal bir hastalıktır. Rüşvetin yaygınlaştığı yerlerde halkın birbirine ve devlete karşı besledikleri güven duygusu yok olur.