Hipotez (Denence) Kısaca Nedir

Hipotez (Denence) Kısaca Nedir,İyi Bir Hipotez Nasıl Olmalı?,Hipotez-Araştırma Sorusu İlişkisi,Hipotez Nedir,Hipotez,Hipotez Ne Demektir

Hipotez (Denence) Kısaca Nedir

Hipotez denence olarak da tanımlanmakla birlikte, denenceler, denenen yargılar olarak ifade edilir. Denence ya da hipotezler en az iki değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılır. Araştırma düşüncesinden araştırma sürecine geçişte büyük kolaylıklar sağlar. Genel olarak araştırmalarda iki tip hipotez kullanılır:

1)- İstatistiksel Hipotez (null hypothesis=farksızlık hipotezi=sıfır hipotezi)

2)- Araştırma Hipotezi (research hypothesis=alternatif hipotez=karşıt hipotez)

İstatistiksel Hipotez: H0 olarak ifade edilir ve ”araştırmadaki değişkenler arasında fark yoktur” önermesine dayanır.

Araştırma Hipotezi: H1 olarak ifade edilir ve ”araştırmadaki değişkenler arasında ilişki vardır” önermesine dayanır.

İyi Bir Hipotez Nasıl Olmalı?

İyi ifade edilmiş bir hipotezin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

♦ Açık, net ve güçlü bir biçimde ifade edilmeli,

♦ Değişkenler arasında beklenen bir ilişkiyi ifade etmeli,

♦ Bağlı olduğu kuramı ya da alanyazını yansıtmalı,

♦ Kısa, öze ve aynı zamanda konuya odaklı olmalı,

♦ Verilerle test edilebilen bir hipotez olmalıdır.

Hipotez-Araştırma Sorusu İlişkisi

Araştırma sorusundan araştırma hipotezi türetilmeye başlandığında yukarıda açıklanan iyi ifade edilmiş araştırma hipotezinin özelliklerini kullanmak yol gösterici olacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir