Heyelanı Oluşturan Faktörler

Heyelanı Oluşturan Etmenler, Heyelanı Oluşturan Nedenler, Heyelana Neden Olan Faktörler

Heyelanı Oluşturan Faktörler

Eğim

Arazinin eğiminin az olduğu yerlerde veya düz alanlarda toprak daha iyi tutunabildiği için toprak kaymaları az olur. Dik sarp yamaçlarda ise heyelan riski fazladır.

Toprak Yapısı

Kil tabakası, yağmur ve kar sularını emerek şişer ve suya doygun hale gelir. Kayganlaşan kil tabakası, üze­rindeki kütleyi taşıyamaz duruma ge­lir ve eğimli arazi aniden aşağı doğru kayar.

Doğal Afetler

Deprem ve volkanik patlama gibi durumlarda ortaya çıkan sarsıntılar toprak kaymasına neden olur.

İnsan Faktörü      

Yol, kanal, tünel yapımı gibi faaliyetler ile maden ocağı açma, inşaat malzemesi temin etmek için yapılan çalış­malar sonucu yamacın doğal dengesi bozulur ve heyelanlar oluşur.

Yağmur ve Kar Suları

Yağışların artması ve kar erimelerinin etkisiyle toprağa sızan sular toprağın ağırlığını ve kayganlığını artırır. Ağır­laşan toprak bir süre sonra yamaç bo­yunca aşağıya doğru kayar.

Tabakaların Uzanışı

Yamaçtaki tabakaların eğim yönünde uzanması heyelan olmasını kolaylaş­tırır. Tabakaların yamaç eğimine dik uzanması heyelan olaylarını azaltır.

Heyelanı Oluşturan Faktörler
Heyelanı Oluşturan Faktörler

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir