Heyelan Kısaca Nedir? Neden Olur?

Heyelan Nedir?, Heyelan Nedir Kısaca, Heyelan Nasıl Oluşur?, Heyelan Neden Olur?, Heyelan Hakkında Kısa Bilgi, Heyelan

HEYELAN NEDİR? NEDEN OLUR?

Eğimli yamaçlarda toprak kütlesinin aşağıya doğru kayması, kayaların düşmesi, çamur akıntısı gibi kütle hareketlerine heyelan adı verilir. Heyelan olayları be­lirli dönemlerde meydana gelmekte ve her yıl can ve mal kaybına yol açmaktadır.

Ülkemiz  yüksek olduğu için heyelanlar çok sık olur. Özellikle Doğu ve Batı Karadeniz’de de­nize bakan yamaçlarda çok sık ve etkili heyelanlar ol­maktadır. Çünkü bu bölgelerde yağış miktarı ve eğim fazladır. Ayrıca killi toprakların yaygın olması, yol ve konut yapımı gibi çalışmalarla yamaçların doğal den­gesi bozulmaktadır.

Heyelan olayı sonucunda yerşekillerinin biçimlerinde değişiklikler meydana gelir. Örneğin Tortum çayı üze­rinde oluşan heyelan olayı akarsuyun önünü kapata­rak Tortum Gölü’nün Trabzon’un batısındaki heyelan ise Sera Gölü’nün oluşmasına neden olmuştur.

Kütle hareketlerinden biri de kaya düşmeleridir. Ülke­mizde kaya düşmelerine en çok Doğu Anadolu’da (Erzincan, Kars) ve İç Anadolu’da (Kayseri, Niğde, Nevşehir çevresi) rastlanmaktadır.

Heyelandan Korunma Yolları

♦ Toprak kaymalarından ve çamur akıntılarından ko­runmak için, öncelikle eğimi fazla olan yamaçlar­daki bitki örtüsü korunmalıdır. Bitki örtüsü bulun­mayan yerler ağaçlandırılmalıdır.

♦ Arazi çalışmaları yapılarak heyelan ihtimali fazla olan yerlerin yerleşime açılmaması gerekir.

♦ Yamaçların doğal dengesini bozmadan drenaj ka­nalları açarak geçirimli tabakaların bünyelerine fazla su alması önlenmeli.

♦ Heyelan ihtimali olan yamaçlarda yol ve kazı çalış­maları dikkatli yapılmalı, yamacın etek kısımlarına istinat duvarları yapılmalı.

Heyelan Nedir?
Heyelan Nedir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir