Hendek Savaşı Kısaca Bilgi

HENDEK SAVAŞI HAKKINDA BİLGİ

Mekkeliler, Uhud Savaşı‘nda istedikleri sonucu alamadılar. Bu nedenle hazır­lıklar yapmaya başladılar.Tek düşünceleri vardı: Başarmak ve İslamiyet’i tamamen ortadan kaldırmak.Toplanan kuvvetler büyük bir askerî birlik meydana getirdi.Sefere katılan savaşçıların sayısı on binin üzerindeydi ve Müşrikler bu kuvvetle hareke­te geçtiler.Hz. Muhammed, müşriklerin saldırı hazırlığı içinde olduğunu öğrenince Müslümanlarla fikir alışverişinde bulundu. Yapılan toplantı sonunda İranlı Selman-ı Farisi‘nin önerisi ile Medine’nin etrafına hendek kazıp savunma savaşı yapılmasına karar verildi. Hendek Savaşı‘nda oluşturulan hendeğin uzunluğu yaklaşık 5,5 km, genişliği 9 metre, derinliği ise 4,5 metre kadardır. Arabistan’da böyle bir savunma stratejisi daha önce hiç uygulanmamıştı. Ebu Süfyan komutasındaki Mekkeliler ilk defa karşılaştıkları bu savunma savaşında ne yapacaklarını bilemediler. Şehri kuşa­tan Mekkeliler bu savunma karşısında ok ve mızrak atarak bir sonuç alamayınca geri çekildiler.

Hendek Savaşı Mekkelilerin Müslümanlara karşı yaptığı son taarruz savaşıdır. Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya geçmişlerdir. Müslümanlar savunma du­rumundan çıkarak Medine dışında İslamiyet’in yayılmasını hızlandırdılar.Bu savaşta Mekkeliler ile iş birliği yapan Beni Kureyza Yahudileri de Medine’nin dışına çıkarılmış, böylece Medine’de Yahudi kabilesi kalmamıştır. Bu durum, Medine’nin kesin olarak Müslümanların eline geçmesini sağlamıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir