Hazine Müsteşarlığı Nedir? Ne İş Yapar Görevleri Nelerdir?

hazine müsteşarlığıHazine Müsteşarlığı Nedir?, Hazine Müsteşarlığının Yetkileri, Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı Nedir? Ne İş Yapar Görevleri Nelerdir?

Hazine Müsteşarlığı

♦ 1863’te Hazine-i Vezne adıyla kurulmuştur.

♦ 1927’de Hazine-i Vezne ve Muamelat-ı Nakdiye adını almıştır.

♦ 1942 de ‘Hazine Genel Müdürlüğü’ne dönüştürül­müştür.

♦ 1983te Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adını aldı.

♦ 1994’te Hazine Müsteşarlığı ile ve Dış Ticaret Müs­teşarlığı ayrılmıştır.

♦ Ekonomik politikaların tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri. ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkilerle ilgilen­mek, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlarla. yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alın­masını sağlamak görevleri arasındadır.

♦ Hazine Müsteşarlığı ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı’na bağlıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir