Hastalık ve Sağlık Nedir?

Hastalık ve sağlık kavramları toplumların yaşam tarzlarına, gelişmişlik düzeylerine ve kültürel anlayışlarına göre farklı anlamlar kazanabilmektedir. Bir yörede, insanların çoğunda bağırsak paraziti varsa bu durum hastalıktan sayılmayabilir. Sigara içen bir kişi, öksürüğünü sigaraya bağlayıp gerçek nedeninin başka bir şey olabileceğini dahi düşünmeyebilir. Çocuğu ishal olan bir anne, bütünçocuklar ishal oluyor düşüncesiyle bu durumu hastalıktan saymayabilir. Ayrıca pek çok kişi herhangi bir hastalığı veya hastalık nedeniyle yakınması olmadığı zaman kendisini sağlıklı kabul eder. Yetersiz beslenmede, gelişme geriliğinde, bulaşıcı hastalıklara yakalanmada, kazaların oluşmasında, hatta doğuştan sakatlıkların ortaya çıkmasında sosyal ve kültürel faktörlerin payı vardır.

Hastalık ve sağlık kavramlarının, sosyal hayat, I yaşam tarzı, gelişmişlik düzeyi ve kültürel yapı gibi etkenlere bağlı olarak anlam kazanmasına rağmen, bütün insanlar için kabul edilebilir evrensel bir tanımının olması |gerekir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlamaktadır: “Sağlık, yalnızca hasta veya sakat olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hâlidir.” Hastalığı ise, “organizmada gözle görülebilir, ölçülebilir belirtilerle ortaya çıkan ve bireyde çeşitli şikâyetlerle kendini belli eden fonksiyon bo-zuklukları” olarak tanımlamaktadır. O hâlde, kişinin tam sağlıklı kabul edilmesi için bedenen hastaveya sakat olmaması yetmemektedir. Bu kişinin aynı zamanda ruhen de dengeli olması, sosyal yönden tam bir iyilik hâli içinde olması gerekmektedir.

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de sosyal bir varlık oluşudur. Yaşamımızın her anında çevremizdeki kişilerle ve olaylarla etkileşim içinde bulunuruz. Bu olayların sağlığımızı etkilediği bir gerçektir. Öyle ki toplum hayatının etkileri sonucu oluşan bazı hastalıklar için sosyal hastalıklar deyimi kullanılmaktadır.
Bu nedenle, sağlık olaylarından ve sağlıklı olmak için yapılması gereken çabalardan söz ederken sağlığı etkileyen biyolojik ve fiziksel nedenlerin yanı sıra sosyal olayları da göz önünde bulundurmak gerekir.

hastalik-saglik