Haritayı Oluşturan Unsurlar
Çeşitli amaçlarda ve ölçeklerde hazırlanan haritalar sayesinde, insanlar yaşadıkları ülkenin, şehrin ya da mahallenin Dünya üzerindeki yerini görebilmekte, yönlerini bulabilmektedir. Ayrıca haritalardan çeşitli coğrafi bilgiler elde edilebilmektedir. Bütün bu işlemler için haritayı oluşturan unsurlardan faydalanılır. Bir haritada yer alan başlıca unsurlar; coğrafi koordinatlar (enlem ve boylam dereceleri), yön oku, harita anahtarı (lejant) ve ölçektir.
Haritalarda yer alan enlem ve boylam dereceleri, yön bulmada yardımcı rehberlerdir. Enlem ve boylam derecelerinin bulunmadığı haritalarda yön oku kullanılır.
Harita üzerindeki sembollerin ne anlama geldiğini gösteren ve genellikle haritanın alt kesiminde yer alan bölüme lejant adı verilir. Lejant, haritanın bir bakıma kullanma kılavuzudur. Lejant bölümünde haritanın ölçeği de belirtilir.