Haritalarda Projeksiyon Çeşitleri Nelerdir?

Dünya’nın küresel şeklinden dolayı yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün düzleme aktarılması zor bir işlemdir. Ayrıca düzleme aktarılmış çizimlerin alanı, küresel yüzey üzerinde kapladıkları alanla birebir örtüşmez. Bu nedenle haritalarda görünen gerçeğin kendisi değil, az çok benzeridir.
Harita çizimlerinin gerçeğe en yakın olması için çeşitli projeksiyon yöntemleri kullanılır.
Bu yöntemler, paralel ve meridyenlerden faydalanılarak küresel yüzeyin düzleme aktarılması(iz düşüm) temeline dayanır. Bu temel, merkezinde ışık yanan saydam bir kürenin etrafına çeşitli şekiller-de(koni, silindir veya düzlem olarak) sarılan kâğıtlara paralel ve meridyenlerin gölgesinin düşmesiyle koordinatların oluşması şeklindedir.
1. Konik Projeksiyon
Bir kâğıdın küre üzerinde, bir daire boyunca küreye paralel olarak, koni biçiminde sanlmasıyla oluşturulur. Bu yöntemle çizilmiş haritalarda şekiller bozulur, ancak alanlar korunur. Genellikle orta enlemler ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.
konik_projeksiyon

2. Düzlem Projeksiyon
Düzlem şeklindeki bir kâğıdın küreye teğet olarak geçirilmesiyle oluşturulan bir yöntemdir. Bu yöntemde açılar korunurken, şekil ve alanlarda bozulmalar oluşur. Genellikle dar bölgelerde, büyük ölçekli haritaların çiziminde kullanılır.

Düzlem Projeksiyon
3. Silindirik Projeksiyon
Silindir biçimindeki kâğıdın, projeksiyon düzlemi Ekvator’a teğet olarak alınarak küreye sanlmasıyla oluşturulan ve Ekvator’a yakın alanların harita çi-zimlerinde tercih edilen bir yöntemdir.

silindirikprojeksiyon