Hangi Kayaçların İçinde Fosil Bulunur?

Hangi Kayaçların İçinde Fosil Bulunur?,Hangi Kayaçların İçinde Fosil Bulunur Hakkında Bilgi,Hangi Kayaçların İçinde Fosil

Hangi Kayaçların İçinde Fosil Bulunur?

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda
İçlerinde Fosil Bulunduran Kayaçlar Hakkında
Kısa Öz Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

HANGİ KAYAÇLAR’IN İÇİNDE FOSİL BULUNUR?

Yer yüzündeki magmatik kayaçların sıcaklık değişiklikleri yağışlar ,rüzgarlar gibi dış
etkenlerle küçük parçalara bölünmektedir .

Magmatik kayaçların dış etkenlerle küçük parçalara bölünmüş haline TORTU denir

Tortuların çeşitli etkenlerle göl , deniz ve çukur yerlerde taşınarak zamanla
tortullaşırlar

– dibe çöken maddeler üst üste tabakalar oluşturur.
 tabakaların oluşumu arttıkça alt tabakanın üstündeki ağırlık artar
 alt tabaka üzerinde büyük bir baskı oluşur
 sıcaklık değişimi ve baskılar sonucu tortul kayaçların oluşumu başlar
 zamanla bu tabakalar katılaşır
 tortul kayaçlar içinde canlı kalıntıları olan fosil bulunur.

Tortul kayaçlar oluşumlarına göre 3 gruba ayrılırlar

a – Mekanik tortullar:
 Su,rüzgar ve sıcaklık gibi dış kuvvetlerin etkisiyle sürüklenen kayaların bir yerde
toplanmasından luşurlar.
Kumlar,killer,çakıllar bu gruptandırlar.

b – Kimyasal Tortullar:
Su külteler arasından geçerken bazı kimyasal maddeleri çözer.Suyun buharlaşması ile
suda çözünen bu maddeler çökerek
kaya tuzu, sarkıt , dikit ve travertenler oluşur.

c)Organik Tortullar
Bitki ve hayvan artıklarından oluşan kültelerdir.
Kalkerli ve silisli kayalar , kömür ve petrol bu gruba girerler

– genellikle tabakalıdırlar
– kristaller yoktur.
– İçlerinde fosiller bulunur
– En iyi fosilleşme tortul kayaçların oluşumunda olur.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir