Hâkimiyetin Kaynağına Göre Devlet Çeşitleri Nedir?

Hâkimiyetin Kaynağına Göre Devlet Çeşitleri

1. Monarşi: Tek kişinin egemenliğine dayanılarak yönetilen devlettir. Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır. Bu kişi kral, padişah veya prenstir. Örn. Suudi Arabistan, Ürdün, Körfez Ülkeleri
2. Oligarşi: Hâkimiyet bir gruba, bir zümreye veya bir sınıfa aittir. Devleti idare edenler bu grup tarafından tayin edilir ve bu gruba karşı sorumludur. Örn. Suriye, Cezayir, Irak
3. Teokrasi: Din kurallarına göre kurulup idare edilen devlettir. Dini düşünceye göre hâkimiyet tanrıya aittir. Örn. İran, Vatikan, İsrail
4. Cumhuriyet: Millet egemenliğine dayanan, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için kullandığı bir yönetim sistemidir. Cumhuriyet yönetimi demokrasinin en iyi uygulandığı yönetim şeklidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev