Hak Sorumluluk Özgürlük Çalışma Kağıdı Soru ve Cevaplar

Hak Sorumluluk Özgürlük Çalışma Kağıdı Soru ve Cevaplar

1. Hak nedir?
Yanıt: Hak. hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkidir.

2. Sorumluluk nedir?
Yanıt: Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

3. Özgürlük nedir?
Yanıt: Özgürlük, bireyin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir.

4. Özgürlük ile hak arasında nasıl bir ilişki vardır?
Yanıt: Özgürlük bütün hakların ortak kökenidir. Çünkü özgürlük olmadan hak kullanılamaz.

5. Vatandaş kavramı hakkında kısaca bilgi veriniz.
Yanıt: Vatandaş, sınırları belli topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan bireylere denir.

6. Vatandaşlık hak ve görevleri hangileridir?
Yanıt: Seçme ve seçilme hakkı, kanunlara uymak, vergi vermek, askerlik yapmak vatandaşlık hak ve görevlerinden bazılarıdır.

7. Dilekçe hakkı nedir? Nasıl kullanılır?
Yanıt: Bir isteğimiz, sorunumuz olduğunda onun çözümünü istemek için resmî kurumlara yazılan kısa yazılara dilekçe denir. Her insan, sorununu ve isteğini dile getirmekte özgürdür. İste¬diği kuruma dilekçe verebilir.

6. Bilgi edinme hakkı nedir?
Yanıt: Bir kişinin bir konu hakkında bilgi edinmek İstemesidir. Herhangi bir kamu kuruluşundan istediğimiz konu hakkında bilgi edinme hakkına sahibiz.

9. Tüketici olarak hakkımızın ihlal edildiğini düşündüğümüzde nerelere başvururuz?
Yanıt: Tüketici olarak hakkımızın ihlal edildiğini düşündüğümüzde, Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hakları Derneği, Tüketici Hakları Merkezi. Tüketici Sorunları İl-İlçe Hakem Heyetleri, Reklam Kurulu başvurabileceğimiz yerlerdir.

10. Hizmet aksamaları durumunda başvuruda bulunabileceğimiz kurumlar hangileridir?
Yanıt: Muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar ve valilikler hizmet aksamaları durumunda vatandaşların başvuru yapabileceği yerlerdendir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.