Haçlı Seferleri’nin Dini Sonuçları Nedir?

Haçlı Seferleri’nin Dini Sonuçları Nedir?

Avrupa’da kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı.
Skolastik düşünce zayıfladı.
Kilise ve Papa’nın otoritesi sarsıldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.