Hac Nedir Nasıl Yapılır Haccın Farzları Nelerdir

hacHac Nedir?, Hac Nasıl Yapılır, Haccın Farzları ve Hac Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformuna Hoş Geldiniz.

Hac Nedir?

Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mek­ke) de, o, kutlu ve bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Kabe) dir.

Orada apaçık ayetler (ve) İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. (Al- İmran Suresi: 96-97)

Hani biz İbrahim’e Evin (Kabe’nin) yerini belirtip hazır­ladığımız zaman (şöyle emretmiştik:) ‘Bana hiç bir şeyi or­tak koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut.’

‘İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerek uzak yollardan (derin vadilerden) gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler.’

Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve ken­dilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah’ın adını ansınlar. Ar­tık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik’i tavaf etsinler. (Hac Suresi: 26,27,28)

Haccın Farzları

Haccın farzları üçtür. Biri yapılmazsa hac sahih olmaz.
1- Haccı ihramlı yapmaktır.

2- Vakfeye durmak.
(Arefe günü, Arafatın, Vadiyi Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durulur.)

3- Kâbe-i Muazzamayı Tavaf-ı Ziyaret etmektir.

Hac Nasıl Yapılır? Hac Sırasında Yapılacak İşler Nelerdir?

Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düş­man, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban(ı gönderin). Kurban yeri­ne varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlan­mak isteyene, kolayına gelen bir kurban(ı kesmek ge­rekir). Bulamayana da, hacc’da üç gün, döndüğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır.

Hacc, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder (yerine getirir) se, (bilsin ki) haccda kadına yak­laşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, Benden korkup sakının.

Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah’ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getir­sinler. Beyt-i Atik’i tavaf etsinler.

İşte böyle; kim Allah’ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için ha­yırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar dışındaki hay­vanlar helal kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının.

Allah’ı birleyen (Hanif) 1er olarak, O’na (hiç bir) ortak koşmaksızın (yaşayın). Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.

İşte böyle; kim Allah’ın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu, kalblerin takvasındandır.

Onlarda sizin için adı konulmuş bir süreye kadar yarar­lar vardır. Sonra onların yerleri Beyt-i Atik’tir.

Biz her ümmet için bir ‘Mensek’ kıldık, O’nun kendi­lerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Al­lah’ın adını ansınlar diye. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O’na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.  (Hac Suresi:27-28-29-30-31-32-33-34)

Ey iman edenler, Allah’ın şiarlarına, haram olan ay “a, kurbanlık hayvanlara, (onlardaki) gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek Beyt-i Haram’a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin, ihramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin, iyilik ve takva konusun­da yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup-sakının. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuç­landırması pek şiddetli olandır. (Maide Suresi 2)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir