Günlük Yaşamda Fizik ve Teknoloji

Günümüzden birkaç yüzyıl öncesine dönme imkanımız olsaydı çevremizde göreceklerimiz bizi oldukça şaşırtacaktı. Alışageldiğimiz ve varlığının bile çoğu zaman farkında olmadığımız birçok imkanın o zamanlarda olmadığını görecektik. Şimdilerde uçaklar vasıtasıyla, saatlerle ifade edilen sürelerde Dünya’nın çevresini dolanabildiğimiz halde döndüğümüz zaman diliminde at sırtında yıllarımızı versek ancak böyle bir turu tamamlayabilirdik.
Günümüzde sahip olduğumuz imkanların tamamı teknolojik gelişme­ler sayesinde mümkün olmuştur. Teknolojideki gelişmelerde ise tüm diğer bilim dallarının olduğu kadar fiziğin de büyük payı vardır.
Teknolojiyi bilimsel çalışmalarda elde edilen bilgilerin insan yaşamı­na aktarılması olarak tanımlayabiliriz. Bilimdeki gelişmelerin, insanla­rın günlük yaşamına aktarılabildiği oranda faydası vardır.
Örneğin gözlük icat edilmediğinden hayatı boyunca normal göreme­yen ve belki herkesin de kendisi kadar görebildiğini zanneden binler­ce insan yaşamıştır. Bilimdeki gelişmelerle gözlük teknolojisi oluşmuş ve insanların yaşamlarına faydalı olunmuştur. Her türlü protez de ge­liştirilen teknolojilerin günlük yaşama yansımaları olarak düşünülebilir.
O hâlde fizik teknolojiye, teknoloji de insanlığa hizmet ettiği sürece faydalı sonuçlar doğurur.
fizik_ve_teknoloji
Günlük yaşantımızda fizik
Fizik sayesinde günlük yaşamımızı kolaylaştıran birçok teknolojik ürün kul­lanırız. İşte bunlardan birkaçı:
Günümüzde cep telefonları günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Yeni nesil cep telefonları ile fotoğraf çekmek, video kay­detmek, müzik dinlemek, film izlemek, görüntülü iletişim kurmak, inter­nete bağlanmak mümkün olduğu gibi kişisel bilgilerimizi depolamak, ajanda olarak kullanmak gibi günlük yaşamımızı da organize edebil­mekteyiz.
Bilgisayarlar günlük yaşantımızın bir parçası hâline gelmiştir.
Fiziğin ortaya koyduğu “Zıt yükler birbirini çeker.” bilgisi temel alınarak geliştirilen fotokopi makineleri yaşantımızı kolaylaştıran önemli araçlar­dır.
Evlerin vazgeçilmezi olan televizyonlar artık çok daha ince ve geniş ekrana sa­hip plazma televizyonlara yerlerini dev­retmektedir. Plazma fizikteki gelişmeler sayesinde üretilen plazma tv ve plaz­ma ekranlar piksel adı verilen çok kü­çük noktasal alanların aydınlatılması esasına göre çalışırlar.
Otomobil parçalarının polimer gibi daha hafif maddelerden üretilmeye başlanması ve bilgisayar kontrollü, enjeksiyonlu yakıt sistemlerinin ge­liştirilmesi otomotiv kullanıcılarına her yıl trilyonlarca lira tasarruf sağla­maktadır.
Fizik ve Teknoloji
Fizik ve teknoloji birbiriyle sürekli iç içedir. Bazen fizikte­ki gelişmeler, teknolojik gelişmelerin önünü açar. Daha sonra bir de bakarız ki teknolojideki bu gelişmeler yeni fizik kanunlarının keşfinde fizikçilere yardımcı olur. Örne­ğin fizikçilerin, cisimler arasındaki etkileşme kuvvetlerini keşfetmeleri roket teknolojisinin geliştirilmesinde ilk adım olmuştur.
Fizikçilerin ortaya koyduğu etki-tepki prensibi kullanıla­rak roketler geliştirilmiştir. Teknolojideki bu gelişme de yi­ne fizikçilere hizmet etmiştir. Fizikçiler roketleri kullanarak gökyüzünün sır perdesini aralamak üzere uzaya açılmış, Ay’a ayak basmış ve Mars’a araç gönderebilmişlerdir.
Fizik ile teknoloji arasındaki ilişkiye bir başka örnek ola­rak uydu teknolojisini verebiliriz. Fizikçilerin dalga hare­ketleri ile ilgili ortaya koyduğu bilgiler birçok teknolojik gelişmenin yanında uydu teknolojisini de beraberinde getirmiştir. Dünya’nın yörüngesine oturtulan haberleş­me uyduları sayesinde Dünya’nın her noktası ile aynı anda iletişim kurma imkanı sağlanmıştır. Bu imkanı kul­lananlar arasında fizikçiler de vardır. Fizikçiler de her tür­lü bilgi paylaşımı için uydu teknolojisinden yararlanırlar. Bu şekilde fizikteki gelişmeler teknolojik gelişmelerin, teknolojik gelişmeler de fiziğin önünü açmaktadır.

fizikte_buluslar
gunluk_yasantimizda_fizik
fizikte_teknoloji