Granüllü ve Granülsüz Er Arasındaki Farklılık Nedir

Granüllü ve Granülsüz Er
Granüllü ve Granülsüz Er Arasındaki Farklılık Nedir

Granüllü ve Granülsüz Er Arasındaki Farklılık Nedir?

Granüllü Endoplazmik Retikulum: Üzerinde Ribozomların bulunması nedeniyle pürüzlü bir görünümü vardır. Üzerinde bulunan ribozomların sentezlediği proteinler granüllü ER‘nin kanalcıklarına girer. Burada yapıları değiştirilerek işlevsel olmalarını sağlayan özellik kazanır. Örneğin enzimlerin işlevsel olabilmesi için substratlarının yapısına uygun, üç boyutlu şekle sahip olması gerekir. Enzim yapısına katılan polipeptit, ribozomda sentezlendikten sonra ER‘de bu üç boyutlu yapıyı kazanmasını sağlayacak değişikliklere uğrar. Polipeptit zincirindeki bazı amino asitlerin çıkarılması, karbonhidratların eklenmesi ER‘de proteinlerin işlenmesi sırasında gerçekleşen olaylara örnek olarak verilebilir. Daha sonra proteinler ER‘den Golgi cisimciğine taşınır.

Granülsüz Endoplazmik Retikulum: Üzerinde ribozom taşımaması nedeniyle düz bir görünüme sahiptir. Hücrede çeşitli görevler

üstlenmiştir. Hücre zarının yapısına katılan lipitlerin sentezlenmesini sağlar Bazı hücrelerdeki granülsüz ER‘nin zarlarında ilaçları, zehirleri etkisiz hale getiren enzimler bulunur. Karaciğerdeki hücreler buna örnek verilebilir. Ayrıca kas hücrelerinde granülsüz ER kalsiyum iyonlarını depolar. Bu iyon kasların kasılması için gereklidir.

Granüllü ve Granülsüz ER genellikle birbirleriyle bağlantılıdır. Bu iki çeşidin miktarının birbirine oranı hücrenin işlevi konusunda bilgi verir. Granüllü ER‘si fazla olan hücrelerde protein sentezi fazladır. Örneğin sindirim enzimleri üreten hücrelerde granüllü ER fazla, granülsüz ER azdır. Buna karşın lipit sentezleyen ve zehirli maddeleri etkisiz hale getiren hücrelerde granülsüz ER fazla , granüllü ER azdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir